kaikki kategoriat
TTi (lämmön sitkeysindeksi)

TTi (lämmön sitkeysindeksi)

TTi (lämmön sitkeysindeksi)

TTi on superhioma-aineiden lämmönkestävyysindeksi. Timanttirakeiden lämpöstabiilisuus on erityisen tärkeää jalostuksessa, koska se vaikuttaa suoraan prosessoinnin laatuun, työkalujen käyttöikään, tuotannon tehokkuuteen ja kustannuksiin.

Testausmenetelmä: Näytteiden laittaminen korkean lämpötilan sintrausuuniin kuumentamalla 1100 ℃:ssa 10 minuuttia ja anna näytteiden tehdä TI-testaus, prosenttiarvo on TTI-arvo.